دسامبر 15, 2020

معماری CUDA

از سال ۲۰۰۱ به بعد پردازنده های گرافیکی برای تولید رنگ پیکسل های تصاویر طراحی می‌شدند، آنها برای این کار از واحدهای محاسباتی قابل برنامه ریزی […]